Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Selectează destinaţia
Unterkunft Gastronomie Dienstleistungen Freizeit, Unterhaltung Veranstaltungen Multimedia/Webcam Stadtkarte Pracktische Info Schnellsuche
"Sate contemporane din România - deschideri spre Europa"
Austellungen
Muzeul de Etnografie Brasov
  
  
  

Prezentare generala

Expoziþia este rezultatul cercetãrilor de teren întreprinse între anii 2006-2007 în localitãþile: Mândra, ªercaia, Hãlmeag ºi ªona, în cadrul proiectului cu acelaºi titlu. Obiectivele proiectului au fost: consemnarea valorilor identitare ale mediului rural care îºi modificã configuraþia actualã ºi datoritã construirii autostrãzii Braºov-Borº; de asemenea s-a urmãrit identificarea valorilor patrimoniale în vederea protejãrii ºi tezaurizãrii lor.