Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Selectează destinaţia
Unterkunft Gastronomie Dienstleistungen Freizeit, Unterhaltung Veranstaltungen Multimedia/Webcam Stadtkarte Pracktische Info Schnellsuche
Expoziþia “Constantin Brâncuºi Fotograf”
Austellungen
Muzeul de Arta Brasov
  
  
  

Prezentare generala

n perioada 21 ianuarie - 15 martie 2009, Muzeul de Artã Braºov invitã publicul braºovean la un eveniment de excepþie în peisajul cultural braºovean, expoziþia “Constantin Brâncuºi Fotograf“. Expoziþia reuneºte o selecþie de 40 de tiraje moderne dupã fotografiile originale realizate de artist, prilejuind o întâlnire cu creaþia brâncuºianã, vãzutã prin ochii maestrului. Fotografiile provin din donaþia oferitã Muzeului Naþional de Artã al României de cãtre Muzeul Naþional de Artã Modernã - Centrul Georges Pompidou, prin intermediul Ministerului Culturii ºi Comunicãrii din Franþa. Vernisajul expoziþiei va avea loc miercuri, 21 ianuarie 2009, ora. 14, la sediul Muzeului de Artã Braºov din B-dul Eroilor nr. 21 (lângã Hotel Capitol). Pasionat fotograf, Constantin Brâncuºi a realizat pe parcursul vieþii un mare numãr de fotografii (peste 1000). Imaginile din expunere surprind aspecte din atelierul lui Brâncuºi, schiþând un inedit portret al artistului ºi al creaþiei sale. Având valoare documentarã, dar ºi semnificative valenþe artistice, fotografiile deschid o fereastrã spre laboratorul creaþiei, reprezentând un veritabil manifest vizual al operei brâncuºiene. Unul dintre cei mai importanþi artiºti ai secolului XX, Brâncuºi a revoluþionat limbajul ºi viziunea plasticã în sculptura modernã. Creaþia sa reprezintã o sintezã originalã între forme rafinate ºi esenþializate, reflectând adeziunea la miºcarea avangardistã, ºi elemente inspirate din repertoriul artei primitive ºi al artei populare româneºti. Printre cele mai reprezentativele lucrãri ale sale se numãrã: Sãrutul, Cuminþenia Pãmântului, Domniºoara Pogany, Pasãrea Mãiastrã ºi Ansamblul Monumental de la Târgu-Jiu (Masa Tãcerii, Poarta Sãrutului, Coloana Infinitului). Mai multe amãnunte pe www.muzeulartabv.ro