Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Selectează destinaţia
Unterkunft Gastronomie Dienstleistungen Freizeit, Unterhaltung Veranstaltungen Multimedia/Webcam Stadtkarte Pracktische Info Schnellsuche
Expoziþia - Patrimoniul textil
Austellungen
Muzeul de Etnografie Brasov
  0268 476 243
  
  

Prezentare generala

PATRIMONIUL TEXTIL Expoziþia permanentã îºi propune sã actualizeze discursul muzeal, încercând sã apropie universul tradiþional rural indeosebi, de societatea informaþionalã de astãzi care pare sã se inspire din semiotica acestui univers "apus" ºi "uitat". Titlul generos al expoziþiei, Patrimoniul Textil oferã prilejul unei inedite interpretãri etnologice moderne aplicatã acestei lumi sensibile, tactile ºi vizuale, reuºind sã descifreze sensul þesãturilor, amploarea lor, limitele, motivele decorative, diferenþa contexturilor, efect al tehnologiilor diverse ºi a cunoºtinþelor profesionale transmise din generaþie în generaþie.