Not a member? Register | Lost your password?
Close Panel

Selectează destinaţia
Unterkunft Gastronomie Dienstleistungen Freizeit, Unterhaltung Veranstaltungen Multimedia/Webcam Stadtkarte Pracktische Info Schnellsuche
Artã decorativã europeanã ºi orientalã
Austellungen
Muzeul de Arta
  0268 477 286
  
  

Prezentare generala

La subsolul muzeului este amenajatã expoziþia de Artã Decorativã Europeanã ºi Orientalã, ce înfãþiºeazã vizitatorilor piese de porþelan ºi sticlãrie produse în vestitele manufacturi de la: Meissen, Delft, Sevres, Capo di Monte, Murano ºi atelierele din þara.